triYOULvhSYruWOlRea3Gsf9SGkREr
102/9/5 đường 100 Bình Thới, Quận 11, TPHCM
08.88705068 - 0902.76.73.75

Cách đo lường thành công trong chiến dịch Re-marketing?

 

Re-marketing giúp nhà tiếp thị tiếp cận với khách truy cập đã điều hướng khỏi trang web của họ mà không cần chuyển đổi. Quảng cáo và trang đích được tạo cho các chiến dịch này giúp bạn gọi lại khách truy cập bị mất và di chuyển chúng xuống dưới kênh chuyển đổi của bạn:

A graphic representation of the conversion funnel

Cho dù bạn có thể chuyển đổi khách truy cập bị mất thành khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng phụ thuộc vào các số liệu sau để đo lường thành công của chiến dịch Re-marketing.

1.Chuyển đổi dẫn (CPL)

Chuyển đổi dẫn là số lượng khách hàng tiềm năng được quy cho quảng cáo Re-marketing trực tiếp. Các khách hàng tiềm năng ở dạng chuyển đổi trên các trang đích Re-marketing của bạn.

CPL cao chỉ ra rằng quảng cáo của bạn thành công trong việc thu hút khách truy cập và tin nhắn trang đích của bạn đã thuyết phục khách truy cập chuyển đổi phiếu mua hàng của bạn.

2.Duy trì quan hệ

Duy trì quan hệ  liên quan đến sự tương tác từ các liên hệ hiện có của bạn với các chiến dịch quảng cáo hiển thị Re-marketing của bạn có liên quan đến quảng cáo giai đoạn cuối hoặc giữa giai đoạn và phiếu mua hàng.

Số liệu này giúp bạn xác định được vị trí dẫn đầu nào đã sẵn sàng để nhấp vào nút CTA và mua sản phẩm của bạn. Duy trì quan hệ  giúp xác định những khách hàng tiềm năng chưa được khai thác đã sẵn sàng để bán hàng từ nhóm đối tượng hiện có của bạn.

3.Xem qua chuyển đổi

Chế độ xem qua chuyển đổi là chuyển đổi xảy ra khi một khách hàng tiềm năng xem hiển thị quảng cáo Re-marketing của bạn, nhưng không nhấp vào và quay trở lại trang web hoặc nhấp chuột vào trang đích của chính bạn.

Xem qua chuyển đổi có thể được đo bằng pixel theo dõi được đặt trên trang đích của bạn. Số liệu này rất quan trọng vì nó giúp bạn hoàn thành câu đố kênh chuyển đổi và cho phép bạn tìm ra tất cả các tuyến đường có thể có mà kênh tiếp thị của bạn có thể thực hiện để chuyển đổi.

4.Số lượt truy cập trang

Lượt truy cập trang đo lường số lượng khách truy cập đã đến trang đích Re-marketing của bạn từ quảng cáo của bạn. Bạn cũng có thể đo lường số lần truy cập trang cho trang web của bạn liên quan đến Re-marketing chiến dịch vì khách truy cập có thể trở lại trang web của bạn do nhận thức về thương hiệu và không nhất thiết bằng cách nhấp vào quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn.

5.Mở email

Tiếp cận với khách hàng tiềm năng thông qua email là một hình thức Re-marketing mạnh mẽ. Đo lường tỷ lệ mở email cho bạn cơ hội để thu thập dữ liệu giúp bạn viết các tiêu đề thư điện tử tốt hơn trong tương lai.

Những cá nhân đầu tư vào các email có thể tăng sự cam kết của người dùng. Số liệu này cung cấp cho bạn cơ hội để đo lường liệu các email re-marketing mà bạn hiện đang gửi đi đang hoạt động hay không gây ấn tượng với khách hàng của bạn.

6.Các khách hàng tiếp thị tiềm năng (MQL)

Các khách hàng tiềm năng tiếp thị là những khách hàng tiềm năng đã được đội ngũ tiếp thị đủ tiêu chuẩn có nhiều khả năng trở thành khách hàng so với các khách hàng tiềm năng khác. Giá trị MQL bắt nguồn từ đặc điểm, hành vi của đối tượng, cụ thể hoạt động khách hàng tiềm năng, và cơ sở dữ liệu.

Bây giờ đến lượt bạn để tạo các chiến dịch tiếp thị lại

Chiến dịch Re-marketing giúp bạn tiếp cận với 98% khách truy cập rời trang web của bạn mà không cần chuyển đổi. Khi bạn tạo danh sách đối tượng được phân khúc và kết hợp những quảng cáo đó với quảng cáo Re-marketing và trang đích cụ thể cho các danh sách này, bạn không chỉ tăng khả năng chuyển đổi khách hàng mà còn tạo ra nhận thức về thương hiệu.

Thử nghiệm quảng cáo hiển thị hình ảnh và trang đích Re-marketing cho phép bạn tạo các chiến dịch thu hút khán giả và thuyết phục họ chuyển đổi.

Bắt đầu tạo các trang đích Re-marketing  trên trang Re-marketing chuyên nghiệp và 100% tùy chỉnh với Instapage.

Sưu tầm và lược dịch

 

Tin khác

Sẵn sàng tăng doanh thu?
QaQa © 2020 / All Rights Reserved